• ระยะเวลาการแข่งขัน: ไม่ จำกัด
  • รางวัล: เงินรางวัลมากถึง $ 50,000